LCD 17 inch

MÀN HÌNH LCD HP 17inch VUÔNG
MÀN HÌNH DELL 17inch VUÔNG